Program

Csend a nagyvárosban / Góra Orsolya festőművész és Somogyi Emese szobrászművész kiállítása


Góra Orsolya festőművész és Somogyi Emese szobrászművész kiállítása a városi életlehetőségek különféle aspektusaira képekkel és plasztikákkal reflektál.

Góra Orsolya festőművészt és Somogyi Emese szobrászművészt több mint két évtizedes barátság és alkotói munka köti egymáshoz. Mindketten a Magyar Képzőművészeti Egyetemen diplomáztak az ezredfordulón, és jelenleg MMA ösztöndíjasként alkotnak elsősorban Budapesten és környékén. Időről-időre közös kiállításokon vesznek részt és közös projekteket valósítanak meg. Az út közös, de a formanyelv és a kifejezésmód egyedi utakat jelöl ki. Góra Orsolyát elsősorban a szín érdekli, és különféle színelméleteket dolgoz fel munkássága során. A színharmónia küszöbökre építő képein a természeten túl, a nagyváros, elsősorban Budapest fragmentumai és az épített környezet jelennek meg. A táj azonban sokszor csak ürügyül szolgál a színek kibontására.

Somogyi Emesét szobrászként elsősorban az anyag struktúrái foglalkoztatják. Új munkáinak szerves részét alkotják a hulladék fákból összeállított fareliefek és térinstallációk. Ehhez egy ősi japán, fakonzerváló technikát a shousugibant használja. A sötét alapú munkákon megjelenik egy kis színes tér-doboz, mely színt visz a rohanó életünk beszürkült mindennapjaiba.

 

 

Mi a Budapest 150?

Budapest fejlődése a sokszínűségben, egymás elfogadásában rejlik, melynek 150 éves hagyományát ünnepeljük.

Bővebben